Om oss

VI HAR LANG ERFARING....

Hot Products Co ble startet i 1995 under firma Terje Tharaldsen, senere som eget AS, nå under navnet Tharaldsen AS.

Helt fra starten av bestod staben av folk med lang erfaring fra innkjøp i Fjerne Østen. Vi var tidlig på 
banen i Kina, hvor vi fortsatt arbeider sammen med de samme fabrikkene som vi startet med for  snart 20 år siden.
I gjennomsnitt besøker vi Kina ca hver annen måned året igjennom. Oppfølgning av prosjekter, produktutvikling, kvalitetskontroll og sertifisering tar mesteparten av tiden.
I de senere år er markedet blitt svært åpent. Det er ikke vanskelig å finne og få kjøpt varer i utlandet. Samtidig er kravene til kvalitet hevet betraktelig i de fleste land i Europa, ikke bare selve produktkvaliteten, men også krav til materialer, farlige stoffer og miljø generelt. Markedskontrollen er også økt på vår side. Det går ikke lenger å sende ut produkter med feil legering, for mye kvikksølv osv.

Vår posisjon i markedet er å sikre at produktene blir produsert etter gjeldende standard, sertifisering, kvalitetssikring og levering. Ingen kan arbeide gratis, heller ikke vi. Mange av de største aktørene i markedet i Skandinavia har kommet til at det er gunstigere totalt sett å benytte våre tjenester. 
Manfår dermed full kontroll på kostnadene, samtidig som man kan benytte seg av den fagkompetansen vi har opparbeid gjennom mange år.
Kontakt oss
Share by: