Garasjeportåpner

Feilsøking og hurtig-programmering
Her vil du finne en oversikt over de mest vanlige problemer/feil, og hvordan man utbedrer disse. Om du har et ikke-mekanisk problem, er det første du bør gjøre alltid å forsøke en reprogrammering som beskrevet lenger ned.
Klikk på ikonene under for å laste ned bruksanvisning eller skaffe deler
Nettbutikk for deler Komplett bruksanvisning Kodelås Garasjeportåpner

Hurtig-programmering
 
Starte program og øvre posisjon(prog 1):
1. Hold inne "P" til "1" vises.
2. Trykk "P" så "1" blinker.
3. Bruk "+" (og evt "-") til å sette porten i øverste posisjon.
    VIKTIG: hverken port eller andre deler må gå fysisk imot motor eller takbeslag!)
4. Trykk "P" så 1 slutter å blinke.
 
Nedre posisjon(prog 2):
1. Trykk "-", "2" vises.
2. Trykk "P" så "2" blinker.
3. Bruk "-" (og evt "+") til å sette porten i nederste posisjon.
    VIKTIG: port/gummipakning må ikke fysisk presses mot betongen! Port skal lukkes lett nedtil)
4. Trykk "P" så 2 slutter å blinke.
 
Automatisk justering av motstandsfølsomhet(prog 3) og lagring av program:
1. Trykk "-"(minus), "3" vises.
2. Trykk "P" en gang, "3" vil da blinke, og porten kjører. La kjøre ferdig.
3. Trykk "P" en gang, "3" vil da slutte å blinke.
4. Gjenta punkt 2. og 3., porten vil da teste motsatt vei.
5. Trykk "+" to ganger, så "1" vises.
6. Hold inne "P" til snurrende "0"(standbysignal) vises.

Feilsøking

Problem Mulig årsak Løsning
Motoren er død Sjekk at pluggen sitter skikkelig, og at sikringen er hel Sjekk plugg/bytt sikring
Porten åpnes ikke med fjernkontroll Ingen kode i fjernkontroll, eller feil i meny 5 Se “Koding og dekoding” i bruksanvisning. Meny 5 må stå på ”1” eller ”2”.
Kontrollen virker ikke på avstand Gammelt batteri Bytt batteri
Kjedet går, men ikke porten Låsen på rytteren er åpen Se side 6
Alarmen aktiveres Porten har vært for lenge åpen Lukk porten eller deaktiver alarmen med kontrollen
Døren er ikke i riktig posisjon oppe eller nede Feil i programmering/for mye Programmer som på side 9
Porten virker ikke normalt, og “H” vises i displayet Datafeil grunnet fuktighet Motoren må tørkes, helst av en kvalifisert person
Plutselig stopp eller rykk ved bruk, “F” vises i display Hindringer i banen, eller port/skinne er ikke i vater Fjern hindringer, juster deler til riktig posisjon
Rar lyd høres ved bruk Mangel på smøring Smør/olje bevegelige deler
Kjedet er slakt, og lager klaprelyd Slakt kjede og mangel på smøring Stram opp kjede og smør bevegelige deler
Porten stopper ikke nede, men snur og går opp igjen. Stengt posisjon(prog 2) for lav Stengt posisjon må ikke stilles slik at porten presses mot betong. Gi en mm klaring, eller myk gummilist.
Porten går ikke helt ned/opp, stopper/snur og viser ”F”, men det er ingen hindringer For lav motsandstoleranse Kjør program 3 begge veier, opp og ned.
Share by: